Οι Θέσεις μας

300 Προγραμματικές θέσεις για την πόλη μας

«Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε τον διάλογο, καταθέτοντας τις προτάσεις μας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τόπου μας καθώς και την ποιότητα ζωής μας»

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πολύ περισσότερο όταν γίνεται λόγος για προεκλογικές εξαγγελίες. Ωστόσο θα ήταν αδιανόητο για εμάς να προσέλθουμε ενώπιόν σας και να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη σας  χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική για τον Βόλο στη νέα ιστορική εποχή και χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και σαφείς θέσεις για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη μείζονα πόλη μας και την τοπική κοινωνία. Δεν κρυβόμαστε, δεν μεταθέτουμε δεσμεύσεις και σχεδιασμό για το μέλλον, δεν φοβόμαστε να συζητήσουμε για την πόλη, για τις ζωές μας. Έχουμε σχέδιο, έχουμε συγκεκριμένο πλάνο και αυτό καταθέτουμε ενώπιον σας.

Ο Βόλος διαθέτει βασικά θεσμικά εργαλεία, όπως το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που έχουν μελετήσει και αναλύσει σε βάθος την υφιστάμενη κατάσταση της πόλης και των περιφερειακών δημοτικών ενοτήτων. Ο δικός μας στρατηγικός στόχος συνοψίζεται στην ανάγκη ο Βόλος να αλλάξει επίπεδο και να αναδειχθεί σε πρωταγωνίστρια πόλη στην εποχή των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών και της πράσινης μετάβασης. Στην  εποχή των σαρωτικών αυτών μεταβολών που οδηγούν  σε αλλαγή υποδείγματος στις δυτικές οικονομίες  η χωρική διάσταση της ανάπτυξης αποκτά ολοένα και πιο βαρύνουσα σημασία. Και ο Βόλος έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί σε δυναμικό περιφερειακό κέντρο στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, με εξωστρεφή βιώσιμη ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα ζωής, ισχυρές δομές πρόνοιας και με τον Δήμο σε ρόλο ενοποιητικό και συντονιστικό των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων. Θέλουμε έναν Δήμο ευρωπαϊκό, σύγχρονο, πράσινο, που θα προσελκύει πολίτες από άλλες πόλεις και χώρες να επιλέξουν την πόλη ως μόνιμο χώρο διαμονής, έναν Δήμο με έμφαση στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα, στον τουρισμό και στον πολιτισμό, μια πόλη – πανεπιστημιούπολη. Θέλουμε έναν Δήμο πέρα και πάνω από ανταγωνισμούς, ενεργειακούς, στρατιωτικούς, γεωπολιτικούς.  Σε αυτόν τον Δήμο οι ενεργοί πολίτες από όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις, συμμαχούν, συμμετέχουν, συζητούν, προτείνουν, συνδιοικούν. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί το συγκεκριμένο σχέδιο που έχουμε εκπονήσει, μετά από συστηματική μελέτη και έρευνα, αξιοποιώντας και παραδείγματα καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές πόλεις με ανάλογα χαρακτηριστικά. Είναι ένα σχέδιο για την αναδιάταξη της πόλης, με ορίζοντα, καταρχάς, τετραετίας. Επιλογή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα με συγκεκριμένα, απαριθμημένα σημεία, χωρίς ανάλυση και μακροσκελή κείμενα. Εξυπακούεται ότι για κάθε σημείο διαθέτουμε ολοκληρωμένες επεξεργασίες. Το πρόγραμμά μας αποδίδεται με την μορφή συγκεκριμένων και ποσοτικά αριθμημένων μέτρων, ώστε ο έλεγχος υλοποίησης αυτών, να είναι εύκολος για τον πολίτη ανά πάσα χρονική στιγμή. Αντιστοίχως θα είναι εύκολη και η δική μας λογοδοσία, αφού όταν κληθούμε να το υλοποιήσουμε, θα πρέπει να δώσουμε λόγο τί κάναμε και τί όχι. Για τα παρακάτω μέτρα, λήφθηκαν υπόψη: α) η υφιστάμενη κατάσταση, β) μετρήσιμοι στόχοι, γ) βήματα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και δ) χρηματοδοτικές πηγές. Το πρόγραμμα μας απαριθμεί 300 συγκεκριμένα μέτρα.

Image
# περιβάλλον

Το Υγιές Περιβάλλον είναι απαραίτητο για μια βιώσιμη οικονομία, για μια ισότιμη κοινωνία για την επιδιωκόμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στην εποχή της κλιματικής κρίσης και των δυσμενών συνεπειών αυτής, σχεδιάζουμε το Δήμο που θα είναι προσαρμοσμένος στις νέες ανάγκες, θα είναι ανοίγουμε την συζήτηση με σχεδιασμό για το πώς θα γίνει ο Βόλος μια πόλη ανθεκτική. Αυτό απαιτεί μια σειρά από οριζόντια και κάθετα μέτρα και μια συνολική αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης του Δήμου, με μακροχρόνια προσήλωση στον στόχο αυτό από όλες τις δημοτικές Αρχές.

 1. Στόχος ο Βόλος να καταστεί κλιματικά ουδέτερη πόλη έως το 2030. Συμμετοχή στο δίκτυο του NetZeroCities της Ε.Ε.

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

 1. Ενεργή στήριξη εγκατάστασης δικτύου μονάδων 24ωρης μέτρησης (on line, real time) της ποιότητας του αέρα, νερού και εδάφους, στο σύνολο του Δήμου Βόλου, σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας. Μέτρηση όλων των μορφών της ρύπανσης σε αέρα, έδαφος και νερό και σε δημόσια κτίρια σε όλη την πόλη. Μέτρηση ρύπων όπως NOx, SO2, O3, PM10, PM2,5, PM1. Δημιουργία σταθμού μέτρησης υδραργύρου. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης ρύπανσης όλων των μορφών  και σύνδεσή του με εφαρμογή με τα κινητά μας τηλέφωνα.
 2. Χρηματοδότηση επιδημιολογικών μελετών. Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών μελετών με μετρήσεις βαρέων μετάλλων-διοξινών-φουρανίων.
 3. Αναβάθμιση λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Συμμετοχή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου εκπροσώπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Ιατρικού Συλλόγου, του Δικηγορικού Συλλόγου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΕ, του Συλλόγου Χημικών Μηχανικών και των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, που θα επεξεργάζεται τα δεδομένα των καταγραφών και θα προτείνει λύσεις αλλά και μέτρα έκτακτης ανάγκης όταν παρουσιάζονται υπερβάσεις ορίων αέριων ρύπων.
 4. Πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών του αστικού ιστού για την ορθολογική καύση ξύλων και πέλετ, για το περιορισμό της αιθαλομίχλης τους χειμερινούς μήνες. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλου, ώστε να ενημερώνει τους δημότες, σε πραγματικό χρόνο, στη βάση ενός ψηφιακού χάρτη, για τις τιμές ρύπων.
 5. Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και διαρκούς διαβούλευσης με όλες τις βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Βόλου, αλλά και στις βιομηχανικές περιοχές Βόλου και Βελεστίνου, στην προοπτική της επίτευξης συνθηκών λειτουργίας που δεν θα επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
 6. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόζονται στον κόσμο με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Διαχείριση Απορριμμάτων 

 1. Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος διαχείρισης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας, με στόχο τη μείωση του όγκου και του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων και τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και επανάχρησης
 2. Απόρριψη [κατηγορηματικά] οποιασδήποτε σκέψης δημιουργίας εργοστασίου SRF ή RDF και παράλληλη διερεύνηση των διαθέσιμων εργαλείων για την παραγωγή ενέργειας με χρήση των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, με γνώμονα το όφελος των δημοτών.
 3. Λήψη κάθε νομικού μέτρου για την αποτροπή δημιουργίας εργοστασίου παραγωγής SRF. Λήψη νομικών μέτρων για την ακύρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού. Ανάκληση των σχετικών αποφάσεων.
 4. Άσκηση κάθε πίεσης (προς πάσα κατεύθυνση) και λήψη κάθε νομικού μέτρου για την ανάκληση της απόφασης άδειας καύσης RDF από την τοπική τσιμεντοβιομηχανία.

ΑΓΕΤ

 1. Σε υλοποίηση της κατεύθυνσης της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου ανοίγουμε τη συζήτηση για την προοπτική μετεγκατάστασης του εργοστασίου, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, και την αξιοποίηση της έκτασης για εναλλακτική ―τουριστική – πολιτιστική ή άλλη― χρήση, με την λήψη, ταυτόχρονα, των κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων για τους συνδεόμενους με άμεση ή έμμεση εργασιακή σχέση με τη βιομηχανία.

LNG

 1. Την λήψη κάθε μέτρου για την αποτροπή εγκατάστασης και λειτουργίας ενός τέτοιου έργου εντός του Παγασητικού Κόλπου.

 ΑΠΕ

 1. Την διερεύνηση όλων των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των κτιριακών υποδομών του Δήμου Βόλου, με νέες βιώσιμες τεχνολογίες με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες και με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον. ΦΒ και net metering όπου είναι εφικτό. Ηλιακούς για ΖΝΧ και led λάμπες παντού με εξοικονόμηση ενέργειας. Κατάργηση λεβητών πετρελαίου.
 2. Πρωτοβουλίες του Δήμου για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

ΝΕΡΟ

 1. Διασφάλιση επαρκούς, ποιοτικού και φτηνού νερού σε όλους ανεξαιρέτως του Πολίτες. Iσότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε φτηνό και καλό νερό.
 2. Ορθολογική και αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξή τους σε μακροχρόνια βάση. Επαρκής διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας υδάτινων πόρων για όλες τις απαραίτητες χρήσεις: οικιακή και βιοτεχνική χρήση, άρδευση και ανάγκες υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Διαχείριση των υδάτων και της υποδομής εφοδιασμού μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων, ώστε να αξιοποιείται το υψηλής ποιότητας νερό των ορεινών κυρίως φυσικών πόρων, στο μέγιστο βαθμό, αναλογικά με τη ζήτηση και τις ανάγκες της κάθε περιοχής, χωρίς να το στερείται καμιά πληθυσμιακή Ομάδα, αλλά και χωρίς να αποκλείεται άσκοπα κάποια άλλη.
 3. Προστασία δημοτικού χαρακτήρα της ΔΕΥΑΜΒ, με αποτροπή κάθε μεθόδευσης να εκχωρηθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα κομβικές λειτουργίες της. Ριζική αναδιοργάνωση της νευραλγικής αυτής δημοτικής επιχείρησης, ώστε να εξαλειφθούν όλες οι παθογένειές της και να απελευθερωθούν οι τεράστιες δυνατότητές της.
 4. Εκδημοκρατισμός λειτουργίας ΔΕΥΑΜΒ με ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων και δημόσιες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Αναβάθμιση σχέσης επιχείρησης – πολίτη με μόνιμη ενημέρωσης για την ποιότητα του νερού και το επίπεδο επεξεργασίας των λυμάτων. Συνέλευση κοινωνικών εταίρων για την διαβούλευση στην τιμολογιακή πολιτική και το τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης. Διαφάνεια στα στοιχεία και στις μετρήσεις με ανοικτά δεδομένα προσβάσιμα σε όλους.
 5. Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών νερού στο σύνολο των καταναλωτών, ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία.
 6. Ανάπτυξη της ΔΕΥΑΜΒ σε επιχείρηση δικτύων, με δίκτυο Internet of Things (αισθητήρων) και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση του δικτύου και αξιοποίηση οπτικής ίνας για την παροχή διαδικτυακής σύνδεσης στο Δήμο.
 7. Αντικατάσταση παλαιών δικτύων στο σύνολο των οικισμών, ώστε να περιοριστούν οι διαρροές.
 8. Προστασία των πηγών υδροληψίας από επιμολύνσεις και ρύπους που υποβαθμίζουν την ποιότητα και μειώνουν την επάρκεια περιορίζοντας τους πόρους του κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση νερού (αποχετευτικό, ΕΕΛ και υγειονομική προστασία-συντήρηση πηγών υδροληψίας).
 9. Επιτάχυνση εκπόνησης μελετών ενίσχυσης υδραγωγείου με πηγαία νερά από Μακρινίτσα και Αγ. Βλάσιο, ώστε να φτάσει η συμμετοχή των πηγαίων νερών στο νερό του Βόλου, της Ν. Ιωνίας και της Αισωνείας στο 90% καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς. Ενοποίηση υδραγωγείου πρώην δήμων Αγριάς και Αρτέμιδας. Να υδροδοτηθεί με ασφάλεια η Ν. Αγχίαλος που όλο το χρόνο υδρεύεται με υφάλμυρο νερό.
 10. Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης στο Βόλο με την αντικατάσταση δικτύων στις συνοικίες Νεάπολης, Αγ. Ανάργυροι, Χρυσοχοΐδη.
 11. Σταδιακή κατάργηση γεωτρήσεων και αντικατάσταση της συνεισφοράς τους με νερό από πηγαία νερά.
 12. Στόχος ο περιορισμός του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά 50.000 τόνους που αντιστοιχούν σε «πρόστιμο» 5.000.000€
 13. Δημιουργία φωτοβολταϊκών μικρών πάρκων με συνοδεία μικρών δικτύων διανομής με στόχο την επιπλέον μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 50%.
 14. Κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών με την αξιοποίηση της υφιστάμενης πτώσης των πηγαίων νερών.
 15. Eναρμόνιση με τις προδιαγραφές σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών, αυστηροί καθημερινοί έλεγχοι τριών επιπέδων (αυτοέλεγχοι σε επίπεδο δοκιμαστικής παρακολούθησης, ελεγκτικής και συμπληρωματικής παρακολούθησης, έλεγχοι από τρίτα διαπιστευμένα εργαστήρια και συνεργασία με τις Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, τόσο στους ελέγχους, όσο και σε θέματα υγειονομικής προστασίας και θεσμικού πλαισίου).
 16. Κατασκευή νέων υδατοδεξαμενών και ανακατασκευή-συντήρηση υπαρχoυσών, ώστε να αυξηθεί τουλάχιστον στο διπλάσιο η δυναμικότητα των δικτύων. Αυτό, σε συνδυασμό με την έξυπνη διανομή του νερού στα δίκτυα, η οποία θα επιτευχθεί με την παρακολούθηση δυναμικών παραμέτρων (όπως οι στάθμες και οι παροχές τροφοδοσίας των δεξαμενών, οι καταναλώσεις και οι πιέσεις σε διάφορα σημεία του δικτύου) και τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού, θα επιτρέψει να αξιοποιείται το πηγαίο νερό σε κάποιο δίκτυο, την ίδια χρονική στιγμή και σε ποσότητα που να μην δημιουργεί έλλειμμα σε κάποιο άλλο.
 17. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (είδους υλικούς, χρονολογία εγκατάστασης, πίεση κλπ). Αυτό μπορεί να δώσει στοιχεία για πρόβλεψη βλαβών (ώστε να πραγματοποιούνται ενέργειες συντήρησης/ αντικατάστασης πριν προκύψει η βλάβη).
 18. Άρδευση μέσω κλειστών κυκλωμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα και να εξοικονομείται νερό γι’ άλλες χρήσεις και χάριν της αειφορίας.
 19. Επαναχρησιμοποίηση υγρού λύματος Βιολογικού στην άρδευση και στην βιομηχανία, με στόχο την μείωση της άντλησης νερού από γεωτρήσεις.
 20. Κατασκευή και λειτουργία κοινόχρηστων βρυσών σε διάφορα σημεία της πόλης.  Μελέτη για τη δυνατότητα δημιουργίας δικτύου βρυσών με πηγαίο νερό από το Πήλιο κατά μήκος των 3 μεγάλων χειμάρρων του (Άναυρος, Κραυσίδωνας, Ξηριάς).
 21. Επίλυση προβλήματος όμβρίων υδάτων σε Αγριά και Ν. Αγχίαλο με την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων που θα είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τα έκτακτα και έντονα καιρικά φαινόμενα.
 22. Oργάνωση και ελεγχόμενη λειτουργία πυροσβεστικών κρουνών. Δημιουργία ανεξάρτητου δικτύου δεξαμενών νερού πυρόσβεσης στον περιαστικό χώρο. Διεκδίκηση χρηματοδότησης για κατασκευή ανεξάρτητου συστήματος δεξαμενών νερού πυρόσβεσης στον περιαστικό χώρο.
 23. Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης, ώστε να αναβαθμιστεί και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 24. Αξιοποίηση επεξεργασμένου λύματος για την άρδευση των χώρων πρασίνου του Δήμου. Αξιοποίηση «γκρίζων νερών» για χρήση ποτίσματος, πλύση αυτοκινήτων κλπ. Υποδειγματική εγκατάσταση σε κτίρια του Δήμου, ως παράδειγμα προς τους δημότες.
 25. Αξιοποίηση επεξεργασμένου λύματος για την δημιουργία περιαστικού πρασίνου στην περιοχή από Αγ. Στέφανο έως Κριθαριά.
 26. Έλεγχος έργου υδροδότησης Βόλου από την Κάρλα. Έλεγχος της ποιότητας του παρεχόμενου νερού από τις 33 γεωτρήσεις.
 27. Προμελέτη για τη δημιουργία ταμιευτήρων νερού σε διάφορες θέσεις του Πηλίου.
 28. Τοποθέτηση δεξαμενών σε αγροτικές περιοχές για πότισμα ζώων.
Πλοηγηθείτε
Ακολουθήστε μας
Επικοινωνία
© 2024 Copyright | Συμμαχία για τον Βόλο | All Rights Reserved